• "Bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć: «Panem jest Jezus»".
  (1Kor 12,3)

  Ostrołęka, 26 - 28.07.2019 r.

Regulamin rekolekcji

Regulamin Rekolekcji

Parafia-Rzymskokatolicka pw Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrołęce i Rodziny Domowego Kościoła - podmiot organizujący Rekolekcje
 1. Rejestracja Uczestników odbywa się drogą elektroniczną
 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani Uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć.
 3. Rekolekcje mogą być skierowane wyłącznie do określonej grupy uczestników co jest określone w procesie rejestracji.
 4. Uczestnicy nie mogą odstępować swoich wejściówek osobom trzecim.
 5. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 6. Zarejestrowanie się i wniesienie opłaty tytułem uczestnictwa w Rekolekcjach jest jednoznaczne z pełnym i aktywnym udziałem w Rekolekcjach.
 7. Osoby które zrezygnują z rekolekcji do 1.07.2019 r. mogą ubiegać się o zwrot wpłaty, po tym terminie nie będą już zwracane wpłaty.
 8. Uczestnik naruszający porządek może zostać usunięty z Rekolekcji przez służby porządowe bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
 9. Rekolekcje są prowadzone w duchu Kościoła rzymskokatolickiego.
 10. Opłata za uczestnictwo w Rekolekcjach musi być dokonana w terminie określonym w procesie rejestracji zgłoszenia
 11. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na Rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się.
 12. Osoba zgłaszająca się Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji, oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora zgodnie z Ustawa z dn.29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883.
  W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.
 13. Osoba zgłaszająca się Wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat rekolekcji.
 14. Osoby nie pełnoletnie muszą dostarczyć podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestniczenie w Rekolekcjach
 15. W domu i na terenie Rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania narkotyków w każdej postaci.